Tag Archives: ارز دیجیتال، معامله ارز دیجیتال

Seed CX کارمندانش را از مبادله ارز دیجیتال استثنا کرده است!

Seed CX کارمندانش را از مبادله ارز دیجیتال استثنا کرده است!

معامله کردن ارز دیجیتال با استفاده از اعتبار شخصی، آلکس واشلی مهندس نرم افزار را در راه انتخاب سختی برای پیوستن به استارت آپ Seed CX در سال 2014 قرار داده بود و بخاطر تشدید انتقادات وی مجبور به ترک تجارت و معامله ارز دیجیتال شد. Seed CX تاکنون 40 نفر از کارمندانش را از […]

ادامه مطلب